Trailović Mirko

Opština: 
Despotovac
Mesto: 
Jasenovo
Adresa: 
Jasenovo
Mobilni telefon: 
0644239404
BPG: 
713970000010
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Junad >480kg

Prodaja tpvne junadi

4.0 grlo 12.01.18 26.01.18 26.01.19 Jagodina 23956

Istekle ponude - Trailović Mirko

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Junad >480kg 2.0 grlo 09.06.17 23.06.17 23.06.18 Despotovac 19607