Trailović Mirko

Opština: 
Despotovac
Mesto: 
Jasenovo
Adresa: 
Jasenovo
Mobilni telefon: 
0644239404
BPG: 
713970000010

Istekle ponude - Trailović Mirko

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Junad >480kg 4.0 grlo 12.01.18 26.01.18 26.01.19 Jagodina 23956
2 Junad >480kg 6.0 grlo 07.05.18 21.05.18 21.05.19 Despotovac 24893
3 Junad >480kg 3.0 grlo 14.06.18 28.06.18 28.06.19 Despotovac 25556