Trailović Mirko

Opština: 
Despotovac
Mesto: 
Jasenovo
Adresa: 
Jasenovo
Mobilni telefon: 
0644239404
BPG: 
713970000010

Istekle ponude - Trailović Mirko

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Junad >480kg 2.0 grlo 09.06.17 23.06.17 23.06.18 Despotovac 19607
2 Junad >480kg 4.0 grlo 12.01.18 26.01.18 26.01.19 Jagodina 23956