Stojković Miroljub

Opština: 
Aleksinac
Mesto: 
Aleksinački Bujmir
Adresa: 
Aleksinački Bujmir bb
Mobilni telefon: 
0604119360
BPG: 
700622000210
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Boranija žuta 100.0 kg 13.09.17 27.09.17 27.09.18 Aleksinac 21426
2 Paprika ostala 500.0 kg 13.09.17 27.09.17 27.09.18 Aleksinac 21417
3 Krompir crveni 3,000.0 kg 13.09.17 27.09.17 27.09.18 Aleksinac 21416