Stojanović Miodrag

Opština: 
Leskovac
Mesto: 
Vinarce
Mobilni telefon: 
0641785344
BPG: 
723878002363
Oblast proizvodnje: 
Povrtarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Kupus 2.0 t 17.07.17 31.07.17 31.07.18 Leskovac 20396