Stojadinović Zvezdana

Opština: 
Požarevac
Mesto: 
Kasidol
Adresa: 
Kasidol
Mobilni telefon: 
0628768668
BPG: 
732974000391
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo

Istekle ponude - Stojadinović Zvezdana

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Pšenica 3.0 t 19.09.17 03.10.17 03.10.18 Požarevac 21587
2 Junad >480kg 1.0 kom 19.10.17 02.11.17 02.11.18 Požarevac 22543
3 Junad 350-480kg 1.0 kom 14.11.17 28.11.17 28.11.18 Požarevac 22934