Stojadin Martinović

Opština: 
Žabari
Mesto: 
Sibnica
Mobilni telefon: 
0642437583
BPG: 
714941000017
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo

Istekle ponude - Stojadin Martinović

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Ovca 2.0 kom 16.06.17 30.06.17 30.06.18 Žabari 19774
2 Junad 350-480kg 1.0 kom 21.08.17 04.09.17 04.09.18 Žabari 20934
3 Junad >480kg 1.0 kom 19.09.17 03.10.17 03.10.18 Žabari 21589
4 Junad >480kg 1.0 kom 19.10.17 02.11.17 02.11.18 Žabari 22544
5 Junad >480kg 1.0 kom 14.11.17 28.11.17 28.11.18 Žabari 22935