Stefan Đurđević

Opština: 
Mladenovac
Mesto: 
Velika Krsna
Adresa: 
Trsijanska 29
Mobilni telefon: 
0644535935
Telefon: 
0118215194
BPG: 
704342004767
Oblast proizvodnje: 
Ratarstvo
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo

Istekle ponude - Stefan Đurđević

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Pšenica novi rod 6,000.0 kg 05.12.16 19.12.16 19.12.17 Mladenovac 17715
2 Priplodne krave HF 1.0 grlo 14.12.16 28.12.16 28.12.17 Mladenovac 17879
3 Priplodne krave HF 2.0 grlo 27.01.17 10.02.17 10.02.18 Mladenovac 18292
4 Priplodne krave HF 1.0 grlo 29.06.17 13.07.17 13.07.18 Mladenovac 20146
5 Pšenica 1.0 kom 28.08.17 11.09.17 11.09.18 Mladenovac 21039
6 Priplodne krave HF 2.0 grlo 28.08.17 11.09.17 11.09.18 Mladenovac 21041
7 Jabuka Ajdared 1.0 kom 28.08.17 11.09.17 11.09.18 Mladenovac 21042
8 Pšenica 1.0 kom 28.08.17 11.09.17 11.09.18 Mladenovac 21043
9 Kukuruz u klipu 1.0 kom 28.08.17 11.09.17 11.09.18 Mladenovac 21044
10 Pšenica 29.08.17 12.09.17 12.09.18 Mladenovac 21088