Stanković Divna

Opština: 
Leskovac
Mesto: 
Drvodelja
Mobilni telefon: 
062526243
BPG: 
724262000188
Oblast proizvodnje: 
Voćarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Pčele kranjska

U ponudi Pčelinji med 300 kg i 10 košnice sa pčelama.

10.0 kom 12.07.18 26.07.18 26.07.19 Leskovac 26220