Slobodan Butrić

Opština: 
Šabac
Mesto: 
Skrađani
Telefon: 
015292335
BPG: 
746541000453
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Junad >480kg

Proizvođač ima na prodaju 5 tovnih junadi prosečne težine od 550 kg.

5.0 kom 11.08.17 25.08.17 25.08.18 Savski venac 20808