Ranisavljević Ljubiša

Opština: 
Valjevo
Mesto: 
Babina Luka
Adresa: 
Babina Luka
Telefon: 
011479839
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Junad SM <=300kg

U ponudi 8 tovnih junadi simentalske rase

8.0 grlo 07.12.17 21.12.17 21.12.18 Valjevo 23357