Ramović Sefo

Opština: 
Novi Pazar
Mesto: 
Oholje
Adresa: 
Oholje bb
Mobilni telefon: 
0642822917
BPG: 
730602002803
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Telad SM 80-160kg 3.0 grlo 10.08.18 24.08.18 24.08.19 Novi Pazar 26695

Istekle ponude - Ramović Sefo

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Telad SM 80-160kg 2.0 grlo 22.03.18 05.04.18 05.04.19 Novi Pazar 24536
2 Telad SM 80-160kg 2.0 grlo 23.05.18 06.06.18 06.06.19 Novi Pazar 25064