Radovanović Dragiša

Opština: 
Kraljevo
Mesto: 
Kraljevo
Mobilni telefon: 
0643683158
BPG: 
719471000258
Oblast proizvodnje: 
Ratarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Lucerka seno u balama 2,700.0 bala 12-25kg 13.09.17 27.09.17 27.09.18 Kraljevo 21439

Istekle ponude - Radovanović Dragiša

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Lucerka seno u balama 1,800.0 bala 12-25kg 20.09.16 04.10.16 04.10.17 Kraljevo 16171
2 Lucerka seno u balama 12.10.16 26.10.16 26.10.17 Kraljevo 16758
3 Lucerka seno u balama 1,800.0 bala 12-25kg 28.10.16 11.11.16 11.11.17 Kraljevo 17050
4 Lucerka seno u balama 1,800.0 bala 12-25kg 14.11.16 28.11.16 28.11.17 Kraljevo 17306
5 Lucerka seno u balama 1,800.0 bala 12-25kg 28.11.16 12.12.16 12.12.17 Kraljevo 17481
6 Lucerka seno u balama 1,800.0 bala 12-25kg 14.12.16 28.12.16 28.12.17 Kraljevo 17886
7 Lucerka seno u balama 1,800.0 bala 12-25kg 29.12.16 12.01.17 12.01.18 Kraljevo 18157
8 Lucerka seno u balama 1,800.0 bala 12-25kg 16.01.17 30.01.17 30.01.18 Kraljevo 18231
9 Lucerka seno u balama 1,800.0 bala 12-25kg 01.02.17 15.02.17 15.02.18 Kraljevo 18336
10 Lucerka seno u balama 1,800.0 bala 12-25kg 20.02.17 06.03.17 06.03.18 Kraljevo 18462