Radovanović Milija

Opština: 
Leposavić
Mesto: 
Potkomlje
Adresa: 
Mesto Potkomlje 38219
Telefon: 
02889142
BPG: 
907880000285
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Telad SM 80-160kg

Tele SM - 160kg

1.0 grlo 12.07.18 26.07.18 26.07.19 Leposavić 26219