Radosavljević Danijela

Opština: 
Crveni krst
Mesto: 
Vrtište
Mobilni telefon: 
0641502373
Telefon: 
0184692471
BPG: 
728985000237
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo

Istekle ponude - Radosavljević Danijela

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Priplodne krave SM 3.0 grlo 13.09.17 27.09.17 27.09.18 Crveni krst 21412
2 Priplodne krave SM 2.0 grlo 05.12.17 19.12.17 19.12.18 Crveni krst 23296
3 Priplodne junice 1.0 grlo 15.01.18 29.01.18 29.01.19 Crveni krst 23962
4 Priplodne junice 1.0 grlo 14.02.18 28.02.18 28.02.19 Crveni krst 24113
5 Priplodne junice 2.0 grlo 19.03.18 02.04.18 02.04.19 Crveni krst 24455
6 Priplodne krave SM 2.0 grlo 20.03.18 03.04.18 03.04.19 Crveni krst 24472
7 Priplodne junice 2.0 grlo 05.04.18 19.04.18 19.04.19 Crveni krst 24787
8 Priplodne krave SM 1.0 grlo 27.07.18 10.08.18 10.08.19 Crveni krst 26402