Radivojević Milutin

Opština: 
Loznica
Mesto: 
Jarebice
Adresa: 
Jarebice
Mobilni telefon: 
0643656431
Telefon: 
015854837
BPG: 
725439001682
Oblast proizvodnje: 
Ratarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Sojina sačma 44% proteina

Sojina pogača u količini od 3t.

3.0 t 21.04.17 05.05.17 05.05.18 Loznica 19006