Petrović Tomica

Opština: 
Požarevac
Mesto: 
Kasidol
Telefon: 
012587304
Oblast proizvodnje: 
Ratarstvo

Istekle ponude - Petrović Tomica

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Kukuruz u klipu 25.0 t 16.06.17 30.06.17 30.06.18 Požarevac 19784
2 Junad >480kg 2.0 grlo 16.06.17 30.06.17 30.06.18 Požarevac 19785
3 Junad 350-480kg 2.0 grlo 30.06.17 14.07.17 14.07.18 Požarevac 20220
4 Kukuruz u klipu 25.0 t 30.06.17 14.07.17 14.07.18 Požarevac 20221
5 Kukuruz u klipu 25.0 t 20.07.17 03.08.17 03.08.18 Požarevac 20459
6 Kukuruz okrunjen, prirodno sušen 25.0 t 11.08.17 25.08.17 25.08.18 Požarevac 20795
7 Kukuruz okrunjen, prirodno sušen 20.0 t 28.08.17 11.09.17 11.09.18 Požarevac 21057
8 Pšenica 150.0 t 13.02.18 27.02.18 27.02.19 Požarevac 24105
9 Pšenica 150.0 t 27.02.18 13.03.18 13.03.19 Požarevac 24179