Petrović Goran

Opština: 
Leskovac
Mesto: 
Leskovac
Mobilni telefon: 
0607325888
BPG: 
724548010622
Oblast proizvodnje: 
Voćarstvo
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Pčele kranjska 600.0 kg 11.08.17 25.08.17 25.08.18 Leskovac 20799

Istekle ponude - Petrović Goran

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Šljiva 3.0 t 08.08.16 22.08.16 22.08.17 Leskovac 15382
2 Pčele kranjska 400.0 kg 10.10.16 24.10.16 24.10.17 Leskovac 16726