Petrović Danka

Opština: 
Topola
Mesto: 
Lipovac
Adresa: 
Lipovac bb
Mobilni telefon: 
0638089107
Oblast proizvodnje: 
Voćarstvo

Istekle ponude - Petrović Danka

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Prasad <=15kg 10.0 grlo 02.12.16 16.12.16 16.12.17 Topola 17673
2 Jagnjad 2.0 grlo 02.12.16 16.12.16 16.12.17 Topola 17674
3 Grožđe crno ostale 1.0 kg 22.04.17 06.05.17 06.05.18 Topola 19013
4 Kajsija 300.0 kg 17.07.17 31.07.17 31.07.18 Topola 20409