Pavlović Jovica

Opština: 
Lebane
Mesto: 
Bošnjace
Mobilni telefon: 
062193827
Oblast proizvodnje: 
Ratarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Sojino zrno 6.0 t 13.03.18 27.03.18 27.03.19 Lebane 24287