Pajkić Dragoljub

Opština: 
Aleksinac
Mesto: 
Jasenje
Adresa: 
Jasenje bb
Mobilni telefon: 
0648926329
Telefon: 
018615979
BPG: 
701017000380
Oblast proizvodnje: 
Ratarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Stočni ječam

Ponuda 66 tona( ječma novi rod).

66.0 t 13.06.18 27.06.18 27.06.19 Aleksinac 25508