Nenad Drašković

Opština: 
Vrnjačka Banja
Mesto: 
Novo Selo
Adresa: 
Novo Selo
Mobilni telefon: 
063614032
BPG: 
712353000235
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Priplodne junice

Priplodne junice, crno-beli Holštajn. Sva grla imaju matičnu evidenciju. Poreklo je čisto iz Kanade firme Semex.

4.0 grlo 06.12.17 20.12.17 20.12.18 Vrnjačka Banja 23341

Istekle ponude - Nenad Drašković

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Priplodne krave SM 4.0 grlo 17.11.17 01.12.17 01.12.18 Vrnjačka Banja 22961
2 Priplodne junice 4.0 grlo 17.11.17 01.12.17 01.12.18 Vrnjačka Banja 22962
3 Telad HF 80-160kg 1.0 grlo 17.11.17 01.12.17 01.12.18 Vrnjačka Banja 22963