Momčilo Živanović

Opština: 
Šabac
Mesto: 
Radovašnica
Mobilni telefon: 
0640671213
BPG: 
746509000044
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Junad >480kg

Proizvođač nudi 3 tovna juneta na prodaju, prosečne težine 550 kg.

3.0 kom 11.08.17 25.08.17 25.08.18 Šabac 20806