Mitrović Zoran

Opština: 
Šabac
Mesto: 
Skrađani
Adresa: 
Skrađani
Telefon: 
015292211
BPG: 
746541000151
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Junad >480kg

Proizvođač nudi 8 tovnih junadi na prodaju, prosečne težine 550 kg.

8.0 kom 11.08.17 25.08.17 25.08.18 Šabac 20807