Milosavljević Aleksandar

Opština: 
Kragujevac
Mesto: 
Desimirovac
Adresa: 
Desimirovac
Telefon: 
034561516
BPG: 
718769000550
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Priplodne kokoške 1,000.0 grlo 18.04.17 02.05.17 02.05.18 Kragujevac 18989

Istekle ponude - Milosavljević Aleksandar

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Priplodne kokoške 1,000.0 grlo 15.05.16 29.05.16 29.05.17 Kragujevac 14168
2 Priplodne kokoške 300.0 grlo 01.11.16 15.11.16 15.11.17 Kragujevac 17093