Milošević Miroslav

Opština: 
Varvarin
Mesto: 
Bošnjane
Adresa: 
Bošnjane bb
Mobilni telefon: 
063337347
Oblast proizvodnje: 
Voćarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Jagoda 5.0 t 15.05.18 29.05.18 29.05.19 Varvarin 24980