Milenko Vujković

Opština: 
Šabac
Mesto: 
Culjković
Adresa: 
Culjković bb
Mobilni telefon: 
0648164542
BPG: 
746592000140
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Šljiva

Ruska džanarika

20.0 t 13.06.18 27.06.18 27.06.19 Šabac 25512
2 Jagnjad

Sjenička pramenka

8.0 kom 13.06.18 27.06.18 27.06.19 Šabac 25511