Milan Babanić

Opština: 
Smederevska Palanka
Mesto: 
Grčac
Adresa: 
Grčac
Mobilni telefon: 
063431177
BPG: 
740659000710
Oblast proizvodnje: 
Ratarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Višnja 1,000.0 kg 13.06.18 27.06.18 27.06.19 Smederevska Palanka 25517