Miladinović Đurđe

Opština: 
Leposavić
Mesto: 
Potkomlje
Adresa: 
mesto Potkomlje, 38219 Leposavić
Telefon: 
02888632
BPG: 
907880000161
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Telad SM 80-160kg

tele žensko SM - 150kg

1.0 grlo 20.03.17 03.04.17 03.04.18 Leposavić 18731