Matić Života

Opština: 
Valjevo
Mesto: 
Joševa
Telefon: 
014261109
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Telad SM 80-160kg

Tele SM -120 kg.

1.0 grlo 12.06.18 26.06.18 26.06.19 Valjevo 25500