Marukić Sead

Opština: 
Novi Pazar
Mesto: 
Banja
Adresa: 
Banja
Mobilni telefon: 
0628537434
BPG: 
730018000088
PIB: 
123456789
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Napomena: 
prodaja proizvoda od vune
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Ovca

vuna i proizvodi od vune

1.0 grlo 11.07.18 25.07.18 25.07.19 Novi Pazar 26215