Marković Nikola

Opština: 
Kragujevac
Mesto: 
Kragujevac
Adresa: 
Molerova 2
Mobilni telefon: 
0693902718
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Blitva

Prodaja jesenje dvogodišnje sezonske rasade ljubičica dan i noć (Viola tricolor) više boja, I klasa, 500 komada.

500.0 kom 14.02.18 28.02.18 28.02.19 Kragujevac 24119

Istekle ponude - Marković Nikola

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Blitva 2,000.0 kom 07.03.17 21.03.17 21.03.18 Kragujevac 18594
2 Blitva 1,500.0 kom 07.03.17 21.03.17 21.03.18 Kragujevac 18595
3 Blitva 1,500.0 kom 07.03.17 21.03.17 21.03.18 Kragujevac 18596
4 Blitva 1,500.0 kom 07.03.17 21.03.17 21.03.18 Kragujevac 18597
5 Blitva 7,000.0 kom 11.10.17 25.10.17 25.10.18 Kragujevac 22382
6 Blitva 15,000.0 kom 11.10.17 25.10.17 25.10.18 Kragujevac 22383
7 Blitva 2,000.0 kom 11.10.17 25.10.17 25.10.18 Kragujevac 22385
8 Blitva 3,000.0 kom 08.02.18 22.02.18 22.02.19 Kragujevac 24058
9 Blitva 5,000.0 kom 08.02.18 22.02.18 22.02.19 Kragujevac 24059
10 Blitva 3,000.0 kom 08.02.18 22.02.18 22.02.19 Kragujevac 24060