Lazarević Rade

Opština: 
Jagodina
Mesto: 
Vrba
Adresa: 
Vrba
Telefon: 
035271308
BPG: 
737984000070
Oblast proizvodnje: 
Ratarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Junad >480kg

prodaja tovne junadi

2.0 grlo 12.01.18 26.01.18 26.01.19 Jagodina 23955

Istekle ponude - Lazarević Rade

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Junad >480kg 2.0 grlo 16.06.17 30.06.17 30.06.18 Jagodina 19764