Kocić Zoran

Opština: 
Pirot
Mesto: 
Temska
Adresa: 
Temska
Telefon: 
010370330
BPG: 
732761001234
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Jagnjad

Na prodaju 30 jagnjadi.

30.0 grlo 20.03.17 03.04.17 03.04.18 Pirot 18728