Kaplarević Slobodan

Opština: 
Lučani
Mesto: 
Milatovići
Mobilni telefon: 
0644051092
Telefon: 
032863025
BPG: 
726087000066
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Jagnjad 5.0 kom 07.12.17 21.12.17 21.12.18 Lučani 23346

Istekle ponude - Kaplarević Slobodan

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Telad SM 80-160kg 1.0 grlo 29.03.17 12.04.17 12.04.18 Lučani 18864
2 Telad SM 80-160kg 1.0 grlo 14.08.17 28.08.17 28.08.18 Lučani 20827