Jovanović Vojkan

Opština: 
Požarevac
Mesto: 
Požarevac
Telefon: 
0664235853
Oblast proizvodnje: 
Ratarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Suncokret zrno 5.0 t 17.10.17 31.10.17 31.10.18 Požarevac 22503

Istekle ponude - Jovanović Vojkan

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Lucerka seno u balama 300.0 bala 12-25kg 10.11.16 24.11.16 24.11.17 Požarevac 17269
2 Pšenica novi rod 5.0 t 01.12.16 15.12.16 15.12.17 Požarevac 17614
3 Pšenica novi rod 5.0 t 20.12.16 03.01.17 03.01.18 Požarevac 17967
4 Stočni ječam 1.0 kg 26.06.17 10.07.17 10.07.18 Požarevac 20062
5 Kukuruz okrunjen, prirodno sušen 3.0 t 11.08.17 25.08.17 25.08.18 Požarevac 20800
6 Suncokret zrno 10.0 t 11.09.17 25.09.17 25.09.18 Požarevac 21349
7 Suncokret zrno 5.0 t 25.09.17 09.10.17 09.10.18 Požarevac 21818