Jovanović Vojkan

Opština: 
Požarevac
Mesto: 
Požarevac
Telefon: 
0664235853
Oblast proizvodnje: 
Ratarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Kukuruz okrunjen, prirodno sušen 3.0 t 11.08.17 25.08.17 25.08.18 Požarevac 20800

Istekle ponude - Jovanović Vojkan

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Sojino zrno 2.0 t 21.09.16 05.10.16 05.10.17 Požarevac 16215
2 Lucerka seno u balama 300.0 bala 12-25kg 10.11.16 24.11.16 24.11.17 Požarevac 17269
3 Pšenica novi rod 5.0 t 01.12.16 15.12.16 15.12.17 Požarevac 17614
4 Pšenica novi rod 5.0 t 20.12.16 03.01.17 03.01.18 Požarevac 17967
5 Stočni ječam 1.0 kg 26.06.17 10.07.17 10.07.18 Požarevac 20062