Jovanović Novica

Opština: 
Crveni krst
Mesto: 
Hum
Mobilni telefon: 
0643466192
BPG: 
729582000078
Oblast proizvodnje: 
Voćarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Šljiva

Plod šljive Stenlej

5.0 t 12.07.18 26.07.18 26.07.19 Crveni krst 26223
2 Šljiva

Plod šljive Čačanska lepotica

3.0 t 12.07.18 26.07.18 26.07.19 Crveni krst 26222