Jovan Petrović

Opština: 
Leskovac
Mesto: 
D.Lokošnica
Mobilni telefon: 
0643202216
BPG: 
724173001200
Oblast proizvodnje: 
Povrtarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Paprika ostala

500 kg ukupno, slatka mlevena paprika, gruvana roštiljska

500.0 kg 19.04.17 03.05.17 03.05.18 Leskovac 18991