Jevremović Laca

Opština: 
Petrovac na Mlavi
Mesto: 
Kamenovo
Adresa: 
Kamenovo
Mobilni telefon: 
0645744725
BPG: 
731820000170
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Pčele kranjska 100.0 kg 11.08.17 25.08.17 25.08.18 Petrovac na Mlavi 20798
2 Priplodne krave SM 1.0 grlo 11.08.17 25.08.17 25.08.18 Petrovac na Mlavi 20796

Istekle ponude - Jevremović Laca

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Priplodne krave SM 1.0 grlo 17.08.16 31.08.16 31.08.17 Petrovac na Mlavi 15562
2 Pčele kranjska 100.0 kg 17.08.16 31.08.16 31.08.17 Petrovac na Mlavi 15563
3 Priplodne krave SM 1.0 grlo 21.09.16 05.10.16 05.10.17 Petrovac na Mlavi 16197
4 Priplodne krave SM 18.10.16 01.11.16 01.11.17 Petrovac na Mlavi 16858
5 Pčele kranjska 100.0 kg 18.10.16 01.11.16 01.11.17 Petrovac na Mlavi 16862
6 Priplodne krave SM 1.0 grlo 12.12.16 26.12.16 26.12.17 Petrovac na Mlavi 17829
7 Kukuruz okrunjen, prirodno sušen 5.0 t 08.05.17 22.05.17 22.05.18 Petrovac na Mlavi 19069
8 Pšenica 3.0 t 08.05.17 22.05.17 22.05.18 Petrovac na Mlavi 19070