Janković Milorad

Opština: 
Knić
Mesto: 
Toponica
Adresa: 
Toponica
Telefon: 
034519112
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Priplodne junice

Prodajem priplodne junice sa poreklom.

06.12.17 20.12.17 20.12.18 Kragujevac 23343