Živković Dragoslav

Opština: 
Crveni krst
Mesto: 
Vrtište
Mobilni telefon: 
0638090602
BPG: 
728985000067
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Priplodne junice 5.0 grlo 14.02.18 28.02.18 28.02.19 Crveni krst 24112

Istekle ponude - Živković Dragoslav

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Priplodne junice 3.0 grlo 21.02.17 07.03.17 07.03.18 Crveni krst 18473
2 Telad SM 80-160kg 3.0 grlo 21.02.17 07.03.17 07.03.18 Crveni krst 18474
3 Priplodne junice 3.0 grlo 13.03.17 27.03.17 27.03.18 Crveni krst 18674
4 Telad SM 80-160kg 3.0 grlo 13.03.17 27.03.17 27.03.18 Crveni krst 18675
5 Priplodne krave SM 1.0 grlo 20.06.17 04.07.17 04.07.18 Crveni krst 19854
6 Junad SM <=300kg 1.0 grlo 20.06.17 04.07.17 04.07.18 Crveni krst 19855
7 Priplodne krave SM 1.0 grlo 25.10.17 08.11.17 08.11.18 Crveni krst 22622
8 Priplodne krave SM 1.0 grlo 15.12.17 29.12.17 29.12.18 Crveni krst 23428
9 Priplodne junice 6.0 grlo 15.01.18 29.01.18 29.01.19 Crveni krst 23961