Živanović Miloš

Opština: 
Valjevo
Mesto: 
Gornja Bukovica
Adresa: 
Gornja Bukovica
Telefon: 
014262098
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Priplodne junice

Na prodaju 2 steone junice simentalske rase

2.0 grlo 07.12.17 21.12.17 21.12.18 Valjevo 23356