Živanović Bratislav

Opština: 
Crveni krst
Mesto: 
Hum
Adresa: 
Hum b.b.
Mobilni telefon: 
0628617854
BPG: 
729582000493
Oblast proizvodnje: 
Voćarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Šljiva

Plod šljive Stenlej

20.0 t 12.07.18 26.07.18 26.07.19 Crveni krst 26221