Ćirić Danilo

Opština: 
Pirot
Mesto: 
Držina
Telefon: 
010377134
BPG: 
732303000312
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Priplodne junice

Na prodaju priplodna junica stara godinu dana.

1.0 grlo 19.04.17 03.05.17 03.05.18 Pirot 18993