Igor Milovanović

Opština: 
Kruševac
Mesto: 
Kamenare
Mobilni telefon: 
069705438
BPG: 
721018000406
Oblast proizvodnje: 
Povrtarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Paradajz sve sorte 1,000.0 kg 13.09.17 27.09.17 27.09.18 Kruševac 21441
2 Paprika ostala 1,000.0 kg 13.09.17 27.09.17 27.09.18 Kruševac 21440

Istekle ponude - Igor Milovanović

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Kupus 6,000.0 kg 28.10.16 11.11.16 11.11.17 Kruševac 17026
2 Jagoda 700.0 kg 24.05.17 07.06.17 07.06.18 Kruševac 19277