Grbović Rajko

Opština: 
Sjenica
Mesto: 
Štavalj
Adresa: 
Štavalj
Mobilni telefon: 
0638497721
Telefon: 
020751392
BPG: 
740241000169
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Krave za klanje SM

krava za klanje i sjenički sir

1.0 grlo 11.07.18 25.07.18 25.07.19 Sjenica 26213

Istekle ponude - Grbović Rajko

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Priplodne krave SM 300.0 kg 09.08.17 23.08.17 23.08.18 Sjenica 20738
2 Priplodne krave SM 300.0 kg 02.04.18 16.04.18 16.04.19 Sjenica 24762