Dinić Miloš

Opština: 
Merošina
Mesto: 
Batušinac
Adresa: 
Batušinac bb
Mobilni telefon: 
0631767001
BPG: 
727806009881
Oblast proizvodnje: 
Povrtarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Celer 10.0 t 14.02.18 28.02.18 28.02.19 Merošina 24115

Istekle ponude - Dinić Miloš

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Celer 3.0 t 13.03.17 27.03.17 27.03.18 Merošina 18665
2 Celer 5,000.0 kg 13.09.17 27.09.17 27.09.18 Merošina 21414
3 Kupus 6.0 t 25.09.17 09.10.17 09.10.18 Merošina 21815
4 Celer 5.0 t 16.10.17 30.10.17 30.10.18 Merošina 22472
5 Kupus 5.0 t 16.10.17 30.10.17 30.10.18 Merošina 22473
6 Celer 5.0 t 31.10.17 14.11.17 14.11.18 Merošina 22719
7 Celer 3.0 t 17.11.17 01.12.17 01.12.18 Merošina 22976
8 Kupus 5.0 t 17.11.17 01.12.17 01.12.18 Merošina 22977
9 Celer 2.0 t 06.12.17 20.12.17 20.12.18 Merošina 23314
10 Kupus 4.0 t 06.12.17 20.12.17 20.12.18 Merošina 23315