Caković Muzafer

Opština: 
Tutin
Mesto: 
Melaje
Adresa: 
selo Melaje
Mobilni telefon: 
0638246286
Telefon: 
020461310
BPG: 
744123000758
PIB: 
123654987
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Ovca

ovca pramenka sjenička

35.0 grlo 11.07.18 25.07.18 25.07.19 Tutin 26212

Istekle ponude - Caković Muzafer

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Ovca 10.0 grlo 08.08.17 22.08.17 22.08.18 Tutin 20716
2 Ovca 100.0 dzak 50kg 11.10.17 25.10.17 25.10.18 Tutin 22396
3 Ovca 10.0 grlo 09.02.18 23.02.18 23.02.19 Tutin 24082
4 Ovca 25.0 grlo 02.04.18 16.04.18 16.04.19 Tutin 24761