Bošković Sreten

Opština: 
Leposavić
Mesto: 
Beluće
Telefon: 
02888653
BPG: 
907308000097
Oblast proizvodnje: 
Voćarstvo
Oblast proizvodnje: 
Povrtarstvo
Oblast proizvodnje: 
Ratarstvo
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo

Istekle ponude - Bošković Sreten

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Ovnovi za priplod 3.0 grlo 12.02.18 26.02.18 26.02.19 Leposavić 24102