Bošković Sreten

Opština: 
Leposavić
Mesto: 
Beluće
Mobilni telefon: 
0640512435
Telefon: 
02888653
BPG: 
907308000097
Oblast proizvodnje: 
Voćarstvo
Oblast proizvodnje: 
Povrtarstvo
Oblast proizvodnje: 
Ratarstvo
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo

Istekle ponude - Bošković Sreten

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Ovnovi za priplod 3.0 grlo 12.02.18 26.02.18 26.02.19 Leposavić 24102
2 Ovnovi za priplod 3.0 grlo 26.03.18 09.04.18 09.04.19 Leposavić 24611
3 Jagnjad 5.0 grlo 30.05.18 13.06.18 13.06.19 Leposavić 25182