Bošković Živojin

Opština: 
Leposavić
Mesto: 
Dobrava
Adresa: 
38218 Leposavić, mesto Dobrava
Mobilni telefon: 
0644578021
Telefon: 
02886100
BPG: 
907472000088
Oblast proizvodnje: 
Stočarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Jagnjad

2 jagnjeta - 35kg

2.0 grlo 14.02.18 28.02.18 28.02.19 Leposavić 24109