Biševac Zada

Opština: 
Novi Pazar
Mesto: 
Novi Pazar
Adresa: 
Požega bb.
Mobilni telefon: 
0653581000
Telefon: 
020358100
BPG: 
730602002471
Oblast proizvodnje: 
Povrtarstvo
Proizvod Opis Količina Objavljena Istice Brise Lokacija R.br.
1 Junad >480kg

Autohtona rasa goveda - bivolica.

1.0 grlo 13.11.17 27.11.17 27.11.18 Novi Pazar 22920