Aranđelović Saša

Opština: 
Kragujevac
Mesto: 
Maršić
Adresa: 
Maršić bb
Mobilni telefon: 
0611167816
Oblast proizvodnje: 
Voćarstvo

Istekle ponude - Aranđelović Saša

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Jagnjad 4.0 kom 07.11.16 21.11.16 21.11.17 Kragujevac 17181
2 Jagnjad 2.0 kom 17.11.16 01.12.16 01.12.17 Kragujevac 17324
3 Jagnjad 1.0 kom 15.02.17 01.03.17 01.03.18 Kragujevac 18452
4 Ovca 15.02.17 01.03.17 01.03.18 Kragujevac 18453
5 Šljiva 200.0 kg 22.04.17 06.05.17 06.05.18 Kragujevac 19008
6 Malina 70.0 kg 17.07.17 31.07.17 31.07.18 Kragujevac 20414