Aranđelović Saša

Opština: 
Kragujevac
Mesto: 
Maršić
Adresa: 
Maršić bb
Mobilni telefon: 
0611167816
Oblast proizvodnje: 
Voćarstvo

Istekle ponude - Aranđelović Saša

Količina Objavljena Istekla Briše Lokacija R.br.
1 Jagnjad 2.0 kom 17.11.16 01.12.16 01.12.17 Kragujevac 17324
2 Jagnjad 1.0 kom 15.02.17 01.03.17 01.03.18 Kragujevac 18452
3 Ovca 15.02.17 01.03.17 01.03.18 Kragujevac 18453
4 Šljiva 200.0 kg 22.04.17 06.05.17 06.05.18 Kragujevac 19008
5 Malina 70.0 kg 17.07.17 31.07.17 31.07.18 Kragujevac 20414
6 Pšenica 5,000.0 kg 28.10.17 11.11.17 11.11.18 Kragujevac 22674
7 Jagnjad 3.0 kom 28.10.17 11.11.17 11.11.18 Kragujevac 22675